Våra tjänster

Reception

Receptionen är den första anhalten vid ert besök hos oss. Det är här ni anmäler er ankomst och patienten registreras i journalsystemet. Efter besöket sker även betalningen här. Mellan 08:00 och 20:00 möts du här av vår receptionist som hjälper dig med allt det praktiska kring besöket. Är receptionen obemannad kan du få tag på oss genom att ringa på klockan som finns på disken.

När du anmält dig och ditt djur i receptionen ombeds du oftast att sitta ned i väntrummet eller på parkeringen tillsammans med ditt djur tills det är er tur. I väntrummet finns tillgång till enklare fika och toalett. Om ditt djur skulle vara törstigt finns det även vattenskålar att låna.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Akutmottagning

Vi tar emot akuta patienter i mån av tid. Vi har inte drop-in. Kontakta oss via telefon innan ni kommer hit för att vi lättast ska kunna planera dagen samt för att kunna förbereda för akutvård. Detta kan i vissa fall innebära en viss väntetid för planerade undersökningar, vi ber er ha överseende med detta då det kan vara livsavgörande för den akuta patienten.

Poliklinik

Det är till poliklinikavdelningen du kommer först vid ditt besök. Här sker de flesta av undersökningarna. Vi har sju poliklinikrum som ligger i anslutning till väntrummen på övre eller nedre plan.  När det är din tur ropas ni in i ett utav undersökningsrummen.

Röntgen

Att röntga innebär att med hjälp av röntgenstrålar avbilda djurets inre organ. Vi utför både akuta och planerade undersökningar. Vi har det digitala systemet, vilket innebär att röntgenbilderna läses direkt på datorn. För dig och ditt djur ger det en snabbare undersökning och bättre bildkvalitet.

 Vi använder bland annat röntgen för att undersöka/diagnostisera:

Vi genomför även röntgen för

Vi har också en digital tandröntgenenhet vilken vi använder för att diagnostisera FORL, tandfrakturer, rotspetsbölder, käkfrakturer m.m. samt som hjälpmedel vid tandutdragningar.

Hur går en röntgenundersökning till?

Vid undersökningen vill vi oftast ha hjälp av minst en djurägare. Du får då hjälpa till att hålla i djuret vid undersökningen och under framkallningen. För att få vara med vid en röntgenundersökning måste du vara över 18 år och får ej vara gravid. Du tilldelas ett blyförkläde samt en halskrage som skyddsutrustning vid undersökningen.

Beroende på vilken undersökning som ska utföras kan djuret komma att behöva en lugnande spruta. Detta gäller framför allt vid undersökning av skelett, och det är då bra om djuret inte har ätit under ca 6 timmar före besöket.

Ultraljud

Vår ultraljudsutrustning används främst för dräktighetsundersökningar, urinvägsproblem samt vid njurproblem.

Undersökningen är inte smärtsam för djuret och ofta kan undersökningen göras medan djuret ligger på sidan eller på rygg. Oftast måste en ruta rakas på djurets mage för att få en bra kontakt med ultraljudsproben. Huden fuktas med sprit och en gel används för att fortleda ultraljudsvågorna. Det kan därför vara bra att duscha av djuret efter hemkomst då vissa djur kan vara överkänsliga mot denna gel.

En dräktighetsundersökning görs oftast ca 25-35 dygn efter parning. Det går då att se om tiken/honkatten är dräktig eller ej. Det går dock inte att räkna antalet foster.

Vid urinvägsproblem används ultraljud främst för att leta efter stenar i urinblåsan eller för att se om urinblåseväggen är förtjockad. Denna undersökning kompletteras oftast med en röntgenundersökning.

Ultraljud kan även användas för att diagnostisera livmoderinflammationer.

Operationer

Vi har på kliniken möjlighet att utföra de flesta rutinoperationerna. Vår opera­tionsavdelning har modern narkosutrustning och övervaknings­apparatur, för att möjliggöra en bra och säker narkos för ditt djur. Vi har även en syrgasbur för att kunna ge patienter med andningss­vårigheter möjlighet att andas luft med extra hög koncentration av syre, antingen före/efter en narkos eller som en del av den akuta behandlingen av svårt sjuka eller skadade djur.

Några av de operationer som görs på kliniken är:

Inför operationen

Inför en operation bör djuret vara fastande ca: 6 timmar före sövning för att undvika kräkningar. Vatten kan stå framme som vanligt. Hundar bör badas dagen innan operation för att minska risken för sårinfek­tioner. Katter behöver i regel inte badas om de inte är smutsiga.Hundar bör vara välrastade inför en operation eftersom de inte kan rastas efter operationen förrän de är stadiga på benen igen.

Om det är något du vill att vi passar på att utföra när djuret ändå är här för operation, t ex ID-märkning, kloklippning, rycka öronhår eller vaccinera ber vi er säga till när ni lämnar in ert djur.  Vi ber er även tala om ifall djuret har några egenheter som kan vara bra att veta vid hantering, om det har några tidigare medicinska problem eller om det får några mediciner.

Hur går en operation till?

Beroende på vilken typ av operation som ska genomföras kan ditt djur få två olika typer av narkos. Vid enklare ingrepp så som kastration av katter får katten först en lugnande spruta i nackskinnet. När katten har somnat till får den ytterligare en spruta med ett narkosmedel samt smärtlindring. Efter operationen får katten en uppvakningsspruta som gör att den vaknar till igen. När du hämtar din katt är den vaken och kan stå på benen, men den kan fortfarande vara lite snurrig efter narkosen och det är bra om du kan vara hemma med ditt djur under resten av dagen.  För mer avancerade opera­tioner används ofta en annan typ av narkos. Djuret får då först en lugnande spruta och smärtlindring inför operationen. När djuret blivit trött läggs en kanyl i ett framben, varför djuret när det lämnas har ett plåster på benet. Detta plåster kan tas av direkt vid hemgång. Djuret sövs sedan och får en andningstub i halsen, genom vilken djuret andas in narkosgas under operationen. Denna andningstub kan göra att djuret blir lite irriterad i halsen och lätt rethosta och heshet kan förekomma någon dag efter operationen.

Under operationen har vi möjlighet att övervaka en mängd olika parametrar så som bland annat djurets hjärtfrekvens, andningsfrekvens, kropps­temperatur, blodtryck och olika gaser i djurets utandningsluft. Detta gör att narkosen lättare kan anpassas till det individuella djuret.

Efter en operation får djuret vakna till på någon av våra uppvaknings­avdelningar. Avdelningarna är separata för hundar och katter för att minska stressen för djuren. Katter och små hundar bor i burar bäddade med mjuka filtar och katterna har även en kattlåda i buren. Större hundar vaknar upp i ett eget litet rum där även de har bäddat med filtar. För att inte djuren ska frysa när de vaknar efter narkosen har vi i två av rummen golvvärme och temperaturen är generellt högre i dessa avdelningar än i övriga delar av kliniken.

Eftervård

Om ditt djur har yttre stygn efter operationen ska dessa vanligtvis tas bort efter 10-12 dagar. Detta kan efter tidsbokning göras kostnadsfritt på kliniken. Om ditt djur behöver ges lugnande för att stygnen ska kunna tas bort tillkommer dock kostnaden för detta.

Efter en operation är det vanligt att djuret behöver en krage för att inte slicka och bita på såret. Denna bör alltid sitta på när djuret är oövervakat men kan eventuellt tas av när du har djuret under noggrann uppsikt och när det ska äta eller rastas. Katter som har krage på sig får inte gå ut, då det är lätt hänt att katten fastnar med kragen när de är ute. I vissa fall kan det även vara bra att skydda såret med en kroppsstrumpa/body eller att sätta på strumpor på djurets tassar om det försöker klia på såret.  Det är bra att om möjligt ta tempen på djuret dagligen under ca en vecka efter operationen, för att snabbt kunna fånga upp eventuella komplikationer. Tempen tas i rumpan på djuret, det går bra med en vanlig termometer men det finns även speciella termometrar för djur som ofta klarar av en snabbare mätning. Normal temperatur för hundar och katter är ca 38-39°C.

Ortopedi

Vår ortoped Pawel Pestka opererar bland annat korsbandsruptur (lateral fixering eller TTA), frakturer, caputresektion, höftledsluxation, patellaluxation, amputation och ulnaosteotomi. Vi har i nuläget tyvärr ej möjlighet att göra artroskopi. Om CT behövs remitterar vi till djursjukhus för detta.  För rehab samarbetar vi med Djur i Balans eller annan fysioterapeut.

Tand & munhåla

Vi utför tandbehandlingar på både hund och katt. Vi har möjlighet att utföra ett flertal olika undersökningar och åtgärder på ditt djur:

Vi har även tillgång till en modern digital tandröntgenenhet, vilken vi använder för att diagnostisera FORL, tandfrakturer, rotspetsbölder, käkfrakturer m.m. samt som hjälpmedel vid tandutdragningar.

Vid borttagning av tandsten måste djuret sövas för att tänderna ska kunna göras rent ordentligt. När djuret är sövt tas tandstenen bort med hjälp av ultraljud. Tänder och munhåla inspekteras noggrant och tänderna poleras med tandpasta för tandens yta ska bli slätare så att ny tandsten inte ska fastna lika lätt. Vid behov kan även sjuka eller lösa tänder dras ut.

Eftersom djuret sövs ska det vara fastande minst ca: 6 timmar inför besöket, vatten går bra att ge som vanligt. Vi är även tacksamma om djuret inte är alltför blött eller smutsigt. Hundar bör rastas ordentligt innan de lämnas in.

Efter behandlingen är det viktigt att du börjar borsta tänderna på ditt djur. Detta bör göras dagligen för bästa effekt. Det går bra att använda en vanlig mjuk barntandborste, men det finns även ett antal produkter anpassade för djur. Det är den mekaniska rengöringen som är viktigast, det går därför bra att bara fukta tandborsten med vatten. Det finns dock tandkräm speciellt anpassad till djur som ofta är smaksatt med lever eller liknande, vilket kan göra att ditt djur uppskattar tandborstningen mer. Använd inte vanlig tandkräm för människor till ditt djur då den kan innehålla ämnen som hundar och katter inte tål!

Det är viktigast att borsta utsidan av tänderna då det är där det lättast bildas tandsten. Har du en snäll hund eller katt är det givetvis även bra att borsta insidan av tänderna. Börja med att borsta några tänder i taget så att djuret vänjer sig och gör det gärna till en mysig stund för dig och ditt djur så går det lättare för er båda!

Laboratorium

I vårt laboratorium har vi möjlighet att analysera blodprover, urinprover samt mikroskopera cellutstryk.

Vår blodanalysutrustning är avancerad och vi kan analysera de flesta prover medan du väntar kvar hos oss. Vi kan då diskutera fortsatt vård och direkt sätta in lämplig behandling. Vissa prover kan vi dock ej analysera själva utan dessa skickas iväg för analys, veterinären ringer sedan upp för att meddela provsvaret.

Urinanalyser kan vara av stort värde vid utredning av urinvägsproblem, men kan även vara ett viktigt komplement till andra undersökningar. Vi har möjlighet att undersöka urinens densitet, förekomst av kristaller, glukos, ketoner m.m., mäta pH samt utföra urinodlingar där förekomst av bakterier i urinen undersöks.

Vid mikroskopering kan veterinären undersöka förekomst av parasiter, bakterier, svamp m.m. i ett cellutstryk eller annat prov.

Exempel på blodanalyser vi har möjlighet att utföra på kliniken

Vaccination

Vi har inte drop-in. Boka tid för vaccination på 018-300660. 

Att regelbundet vaccinera ditt djur är viktigt för att undvika smittsamma, allvarliga sjukdomar. Det kan även vara ett krav att ditt djur är vaccinerat om ni ska tävla, ställa ut, eller om djuret ska lämnas på dagis eller pensionat. Vid utlandsresa är det extra viktigt att se över djurets vaccinationer. Vacciner delas in i basvacciner, vilka alla individer inom djurslaget bör få, och tilläggsvaccin vilka rekommenderas till djur som utsätts för speciella risker.

Vid utlandsresa gäller särskilda bestämmelser. I de allra flesta fall krävs vaccination mot rabies, men även vaccin mot andra sjukdomar kan vara aktuellt beroende på vart djuret ska resa. För mera information läs Inför utlandsresa.

Vaccination av hund

Hundar vaccineras vanligtvis vid ungefär 8 och 12 veckors ålder mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta. Vid ett års ålder ska hunden vaccineras ytterligare en gång mot dessa sjukdomar.  För att få ett så gott skydd som möjligt mot kennelhosta bör hunden sedan återvaccineras varje år. Vaccin mot kennelhosta kan ges antingen som en injektion eller genom att vaccinet droppas i nosen på hunden.   Beroende på vilket vaccin som används och under vilket smittryck hunden lever bör den vaccineras mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvo med 2-3 års mellanrum.

Exempel på vaccinationsschema::

8 veckor: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

12 veckor: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

1 år: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

2 år: vaccin mot kennelhosta (valfritt)

3 år: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta

4 år: vaccin mot kennelhosta (valfritt)

5 år: vaccin mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och kennelhosta osv.

Vaccination katt

Katter vaccineras vanligtvis mot kattpest och kattsnuva. Kattungar vaccineras vid ungefär 8 och 12 veckors ålder. Ca ett år efter den andra sprutan görs ytterligare en vaccinering. Kattpestvaccinet är verksamt i 3 år medan kattsnuvevaccinet endast är verksamt i ett år.

Även innekatter bör vaccineras. Framför allt kattpestviruset är mycket tåligt och kan överleva lång tid i miljön. Det finns risk att du tar med dig smitta hem till din katt från miljön med dina kläder och skor. Innekatter kan även ha ett sämre utvecklat immunförsvar då de inte naturligt träffar på så många smittämnen, detta kan göra dem känsligare för infektionssjukdomar än utekatter. Vi rekommenderar att innekatter vaccineras både mot kattpest och kattsnuva, men som ett minimum bör de vaccineras vart tredje år mot kattpest.

Vi rekommenderar följande vaccinationsschema:

8 veckor: kattpest och kattsnuva

12 veckor: kattpest och kattsnuva

Vid 1 års ålder: kattpest och kattsnuva

3 år: Kattpest och kattsnuva

6 år: kattpest och kattsnuva

Biverkningar

Det är ovanligt att hundar och katter får biverkningar av vaccin. Trötthet, feber, hälta och aptitförlust kan dock förekomma. Även lokala symtom så som klåda och irritation vid injektionsstället ses ibland. Hos enstaka individer förekommer allergiska reaktioner, dessa kan visa sig som nässelutslag, kräkningar, diarré, andningssvårigheter och nedsatt allmäntillstånd. Om ditt djur visar tecken på biverkningar ber vi dig att kontakta oss för rådgivning samt för att vi ska kunna göra en biverkningsrapportering. Vid allvarliga symtom bör veterinär uppsökas omgående.

Diet

Har du problem med ditt djurs vikt är du inte ensam. Det är idag ganska vanligt, men tyvärr inte ofarligt. En för hög vikt frestar på leder, ökar risken för diabetes och försämrar djurets livskvalité. Trots det kan det vara svårt att banta sitt djur på egen hand.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp att minska ditt djurs vikt, eventuellt måste det uteslutas att ditt djur inte lider av någon sjukdom som dels kan ha gett den förhöjda vikten, och dels kan påverka lämpligt tillvägagångssätt för viktminskningen. Då börjar vi med att veterinären gör en allmän veterinärundersökning, och ett blodprov tas, som analyseras för att utesluta vissa sjukdomar, tex struma och diabetes. Efter det träffas vi och gör en genomgång av provsvaren och lägger upp ett viktminskningsprogram.

Seniorkontroll

Åldrande är ingen sjukdom, men innebär ofta att kroppen och dess inre organ fungerar sämre än vad de gjort när djuret var yngre.

En seniorkontroll innebär att vi gör en allmän veterinärundersökning, där veterinären bland annat klämmer och känner på djuret, lyssnar på hjärtat och lungorna och undersöker om djuret visar några tecken på smärta från t.ex. lederna. Ett blodprov tas som vi analyserar här på kliniken under tiden som veterinären undersöker djuret. Detta gör att du snabbt får en bild av hur ditt djur mår och det kan vara möjligt att fånga upp vissa sjukdomar redan innan du ser några symtom.

Vi diskuterar igenom eventuella behandlingar och åtgärder för att du ska kunna ge din hund eller katt en så bra ålderdom som möjligt. Ibland kan man t.ex. behöva anpassa utfodringen för att minska belastningen på djurets organ, så som lever, njurar eller leder. Det kan även krävas ytterligare utredningar och behandlingar om någon sjukdom eller skada upptäcks vid undersökningen.

Sista vilan

Att behöva ta beslutet att låta sitt älskade djur somna in kan vara något av det svårast man som djurägare behöver göra. Vi vill därför att när beslutet väl är taget så ska stunden då det är dags att säga farväl vara något fint. Vi har själva varit med om det och vet att man ibland kan behöva lite tid att säga farväl. Vi låter dig därför ta den tid du behöver och vi ska tillsammans försöka göra det så fint som möjligt. Om du känner att du inte vill vara med under själva avlivningen är det helt okej. Veterinären kommer i sådant fall sitta kvar inne hos djuret medan det somnar in.
Vi har ett separat rum med egen ingång från utsidan så att man ska slippa gå igenom väntrummet när det är klart. 

Det kan vara bra att i förväg bestämma sig för hur du vill att kroppen tas omhand efter avlivningen. Vi har tre alternativ att erbjuda:

Denna sidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att stanna på vår hemsida godkänner du vårt användade av cookies. Läs mer här.